Obszar działalności I – Proces

Rozwój i optymalizacja procesów produkcyjnych dla metali otwartokomórkowych w oparciu
o aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Obejmuje to cały pionowy zakres produkcji, począwszy od określenia materiału i geometrii, poprzez wdrożenie produkcji, aż po aspekty związane z recyklingiem produktów i materiałów eksploatacyjnych. Celem jest zlikwidowanie luk w badaniach i rozwoju (R&D) poprzez mądry wybór partnerów i wsparcie współpracy.

Obszar działalności II – Zastosowanie

Opracowanie i ustanowienie integracyjnych rozwiązań systemowych do wykorzystania metali komórkowych. Obejmuje to określanie parametrów i badania związane z potencjalnymi cenami,
a także opracowywaniem aplikacji. Dzięki uczestnictwu potencjalnych użytkowników końcowych już w trakcie procesu i projektowania geometrycznego, wymagania i oceny są integralną częścią projektów badawczo-rozwojowych, a tym samym mają bezpośredni wpływ na wykonalność prawie seryjną i przemysłową wszystkich podetapów. Ponadto celem działalności sieci jest współpraca w oparciu o podstawowe zrozumienie i wizję zmiany z pojedynczych portfeli na dostawcę sieci wspólnie generowanych rozwiązań systemowych i nowych produktów.

Zainicjowany przez kierownictwo sieci, następuje ciągły proces identyfikacji potrzeb i działań do generowania projektów w określonych obszarach działań.