Aktualne tematy badawcze (częściowo w przygotowaniu)

Holistyczny rozwój łańcucha procesowego do produkcji wyrobów i zastosowań na bazie pianki metalowej

  • Opracowanie nadających się do recyklingu form solnych do produkcji otwartokomórkowych struktur piankowych

  • Rozwój łańcucha procesowego dla odlewania przy produkcji struktur piankowych o otwartych porach

  • Opracowanie technologii odlewania do produkcji metalowych struktur piankowych o otwartych porach

  • Opracowanie połączonego procesu odlewania niskociśnieniowego i odlewania metodą traconego wosku do produkcji otwartych struktur piankowych

  • Opracowanie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem form inwestycyjnych do odlewania ciśnieniowego (przy wysokim ciśnieniu)